Christian Friis Schaarup

CHRISTIAN FRIIS SCHAARUP, стажант

Предизвикателството на Грундфос 2009 да предизвикам професионално и интелектуално себе си, в по-голяма степен, отколкото мога в залата на университета. Като студент е изключително вдъхновяващо да работиш с истински проблеми и да имаш възможността, резултатите да бъдат използвани в реалния живот. Въпреки че Предизвикателството 09 беше изключително трудно от гледна точка на съотношението работа/сън, то е най-доброто състезание за реални проблеми, в което съм участвал до сега.

Кариера в Грундфос:
- Стажант.
- Работа по проекти.